Action Type - Nieuwe inzichten voor ruiter en coach • Dressuur Magazine Ga naar hoofdinhoud

Action Type – Nieuwe inzichten voor ruiter en coach

Foto: Lonneke Ruesink
Foto: Lonneke Ruesink

Ben je een fijn of grof motorische ruiter? Waarom train je op een bepaalde manier? Hoe komt het dat je zo reageert? Vragen waar ruiters en coaches door middel van de Action Type benadering antwoord op krijgen. Diverse dressuurruiters, topmenners en eventers roemen de door sportpsycholoog Peter Murphy ontwikkelde methode, maar wat houdt Action Type precies in en hoe komen ruiters en coaches daardoor tot nieuwe inzichten?

“De Action Type benadering geeft antwoord op de hoe- en waaromvragen. Iedere deelnemer leert zichzelf tijdens een cursus heel goed kennen. De deelnemende ruiters en coaches gaan helemaal terug naar de basis. Eenmaal daar aangekomen, krijgt een deelnemer via zelfkennis antwoord op alle vragen. En zo snap je ineens je eigen manier van rijden en coachen”, licht Peter Murphy toe.

Jaren geleden ontwikkelde hij op basis van zijn ervaringen als sportcoach deze nieuwe benadering. Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de samenwerking tussen coach en sporter. Action Type geeft inzichten in het handelen en de voorkeuren van die sporter.

“We willen laten zien hoe en waarom iets bij jou werkt. Op basis van eigen beweging, emotionele en mentale voorkeuren handelt iemand. Het hoogste niveau wordt immers bereikt als de trainingmethode aansluit op de belevingswereld van de ruiter. Daarom is het heel belangrijk om als ruiter en als coach elkaars persoonlijke voorkeuren te kennen.”

Anky versus Isabell

Vooral door samenwerking en ervaring leerde Murphy hoe de Action Type benadering in de paardensport het best tot zijn recht zou komen. “Ik heb bij verschillende topruiters gekeken. Hoe doen ze en waarom doen ze zo? Wat zijn verschillen en wat overeenkomsten? Dat leverde veel informatie op. Ik bracht in verschillende persoonlijke eigenschappen onderscheid aan. Uit zestien persoonlijkheidstypes kwamen vier verschillende Action Types voort. Extravert of introvert, waarnemend, denker of gevoelstype en de beoordeler of aanpasser. Door die onderverdeling kun je een Action Type profiel van iemand maken. En met dat persoonlijke profiel kan een coach heel gericht aan de slag.”

Welk profiel een sporter heeft, zegt niets over de prestaties die diegene kan behalen. “Ik neem tijdens de cursus vaak Anky van Grunsven en Isabell Werth als voorbeeld. Van beiden is een Action Type profiel gemaakt en dat leverde, naast overeenkomsten, ook heel veel verschillen op. Beiden hebben olympisch goud en zilver gewonnen. Maar waar Anky een heel fijn motorische manier van rijden heeft, bezit Isabell een veel grovere motoriek. Ook in hun manier van trainen verschillen ze veel. Anky plant graag heel doelbewust, terwijl Isabell meer op gevoel beslist. Het voorbeeld van Anky en Isabell laat zien dat met verschillende systemen hetzelfde resultaat bereikt kan worden. En zo moet het ook zijn met de training en coaching van paard en ruiter. Die moet heel specifiek op een ruiter afgestemd worden en kan niet voor iedereen hetzelfde zijn.”

Drie-eenheid

Het vergde een kleine aanpassing om Action Type toe te passen in de paardensport. Want naast een ruiter en een coach moet ook het paard niet uit het oog verloren worden, aldus Peter. “In het geval van de paardensport heb je te maken met een drie-eenheid. Het paard, de ruiter en de coach. Door het samenvoegen van die drie onderdelen krijg je één geheel. Maar eigenlijk is die coach er alleen maar voor om dat geheel te begeleiden naar het maximaal haalbare. De rol van de coach is om zoveel mogelijk informatie uit de ruiter en het paard te halen, zodat hij precies weet waar met behulp van training en coaching winst kan worden behaald. De informatie voor die vooruitgang ligt niet bij de coach, maar bij ruiter en paard. Het is aan de coach om uit die informatie het maximale te halen.”

Wereld gaat open

Door tests wordt een Action Type profiel aangelegd. “Sporters krijgen nieuwe handvatten en support om hun training en coaching met de nieuwe inzichten weer handen en voeten te geven. Ze hebben nieuwe inzichten gekregen en je merkt dat iedereen daar enthousiast mee aan de slag wil gaan. Er wordt soms even stevig gewied in de bovenkamer. Daar moet af en toe onkruid worden weggehaald om weer ruimte te creëren. Zoals bij elk nieuw leerproces ontstaat er verwarring. Bestaande kaders worden geherstructureerd. En dat is de start van verandering en vernieuwing. Daar is de Action Type benadering op gestoeld. Wil je beter worden, dan moet je kunnen veranderen.”

Wil je een quick test doen om te zien wat jouw action type is? Klik dan HIER!

https://www.actiontype.nl/jouw-actiontype/

Tekst: Chris de Heer
Beeld: ActionType Sportsdynamic

Lees ook